שיעורים


שיעורים מוקלטים 

שיעורים ביסודות האמונה

השיעורים מורכבים מעשרה יסודות אמונה שביחד יוצרים בנפש תמונה שלימה וודאית, כמו חלקי פאזל - לכן מומלץ לשמוע את כולם.

1. אמונה היא הקשר לבורא, עוצמת הקשר תלויה בכלל האישיות ולא רק בשכל 

2. תפקיד הכפירה להעמיק את האמונה/ לימודי אמונה בונים משנה רוחנית יציבה ועמוקה בנפש

3. יסוד האמונה הראשון הוא מהאמונה מהטבע המלא חוקיים גאוניים מתמידים העובדים בהרמוניה.

4. ערעור המבנים הטבעיים בדורנו בא להעמיק את החופש והבחירה בעבודת ה', והמשך אמונה מהטבע.

5. יסוד האמונה השני - אמונה מהנבואות שהתגשמו חלק א.

6. יסוד האמונה השני - אמונה מהנבואות שהתגשמו חלק ב.

7. יסוד האמונה השלישי - אמונה מנצח ישראל - ההיסטוריה הישראלית היא עדות אחת ארוכה על מציאות ה'

8. יסוד האמונה הרביעי - אמונה מכלליות התורה והמצוות

9. יסוד האמונה החמישי -  אמונה מיציאת מצריים ומעמד סיני

10. יסוד האמונה השישי - האמונה הנשמתית האמונה מהדחף שלנו להטיב ותקן את עצמנו ואת העולם (חלק א)

11. האמונה הנשמתית חלק בשיעורים בבניין מידות הנפש 

מבוא כללי למידות הנפש


2 -המידות הטובות אינם הסכמה חברתית אלא טבועות במציאות

3 - הספקות מתגברים בנפש מתי שיש הרבה ידיעות וקצת מעשים

4. שלושת הטעויות במידות, חסימה שחרור וצמצום. במקום גילויים בצורה חיובית.

5. מתי אין ברירה וחייבים לדכא כח רע בנפש? מתי שהוא מתחיל לשלוט.

6. איזון היא בריאות הנפש - הדרך לקנות איזון על ידי הקצנה לצד שני.

7. מידה רעה = גילוי חיצוני מעוות של כח חיובי עמוק בנפש.

8. נפש אלוהית ונפש בהמית דרכי מלחמתם וסיבת הימצאותן באדם.

9. חשיבות נסירת המידות מהצדדים השלילים הדבוקים בה

10. עצם הנפש - שאיפה לקרבת אלוהים

12. כתר - כח האמונה

13. כתר - כח התענוג

14. כתר - כח הרצון

כוחות ההכרה והתודעה

15. חכמה ובינה - כח השכל  

16. חיצוניות הבינה - כח הדמיון

17. דעת - כח ההפנמה וההתקשרות

כוחות הרגש

18. מידת החסד  - שאיפה להטיב וכח האהבה

19. מידת החסד - כח הענווה

20. מידת הגבורה - כח הצמצום

21. סיגי הגבורה - פחד כעס וגאווה

22. מידת התפארת  - כח הרגש

23. מידת התפארת כח ההרמוניה והאחדות

שיעורים במאמר הדור2. מבוא למאמר ב - מאמר הדור הוא היסוד לכל השותפות שלנו עם הציונות החילונית

3. תיאור השבר והקרע באומה בינה לבין עצמה בינה לבין התורה 

3. המשך - תיאור השבר

3. המשך - תיאור השבר

4.מציאת הנחמה בכוחות המוסריים והשכליים המפותחים של הדור

4. המשך - הדור מואס בתורה כי צמא להסברות תורניות יותר עמוקות

5. מקומה העיקרי של מחלת הדור הוא המח - כח המחשבה שאינו מקבל את מזונו

5. המשך.

6. משימת עם ישראל היא לבנות אומה אלוהית ולא להציל רק יחידים

6. המשך

7. ההבדל בין הישר והכובש 

8. רצון ה' ועבודת ה' הם התמסרות לאידיאלים אין סופיים

8. המשך הגדרת רצון ה' ועבודת ה'.

9. ארץ ישראל היא ארץ החיים ועבודת ה' בתוכה צריכה להיות בהעצמת החיים ולא כבישתם

9. המשך

10. התאחדות הטוב שבחילונים ושבחרדים יכול להיות רק בארץ ישראל ארץ האחדות.

10. המשך וסיום המאמר.אין תגובות:

פרסום תגובה

הפוסטים הנצפים ביותר