יום שבת, 1 באוקטובר 2022

באנו לעשות טוב!

 


באנו לעשות טוב!


אם היו מבקשים ממכם 'לתמצת את כל היהדות למשפט אחד'.


מה הייתם עונים?


מסתבר שלפני אלפיים שנה היה גוי שביקש זאת מאחד מגדולי ישראל מהלל, והוא ענה לו:


"מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך זוהי כל התורה כולה!"


בעברית שלנו, הוא תמצת לו את העיקרון המוסרי הבסיסי של היהדות :


להיות טוב ולהטיב לאחר.


לפעמים מרוב פרטי מצוות ואלפי שנים של תפילות ופיתוחים, אלפי מעשים ועבודות רוחניות, עלולים לשכוח את השורש של הכל, וצריך לחזור על היסודות והשורשים של היהדות:


באנו לעשות טוב!!

זהו, הכי פשוט והכי קל!


הנטייה להטיב טבועה בנו בצורה טבעית, אלא שהנטייה הזאת זקוקה לעזרה על מנת לצאת אל הפועל בצורה המקסימאלית שלה, לצורך כך היא קיבלה תורה ומצוות.


תורה ומצוות אינם מעשי קסמים רוחניים לתיקון עולם, שממלמלים מילים והם פועלים בדרך לא ברורה, אלא הם סדרי חיים ופעולות תיקון הנובעים מהנטייה הכי פשוטה ויסודית שלנו כבני אדם לעשות טוב לשני ולהיות טובים!


הנטייה הפשוטה והטבעית צריכה הדרכה ופיתוח עזרה ועוגן על מנת להצליח לפתח אישיות ערכית וטובה, ולהטיב לכל העולם בכל הרבדים שלו, ולא להסתפק בטוב קטן מוגבל ומקומי.


תורה זוהי למידה על הטוב בכל המרחבים שלו -האלוהי הכללי העולמי הפרטי, המשפחתי ועוד


ומצוות אלו צורת היישום של הטבה בפועל על מנת לתקן את העולם והנפש ולא רק לדבר על הטבה.


המוסר האנושי הבסיסי לא רק שאינו מובדל מתורה ומצוות אלא הוא ודווקא הוא הבסיס וההתחלה שלהם, והם הולכים ומפתחים ומרחבים אותו, וללא מוסר אנושי בסיסי אין לתורה יכולת קיום כי היא רק הרחבה שלו ולא משהו אחר. "אם אין דרך ארץ אין תורה". 


כמובן שמקור התורה מהשגות עליונות מנפש האדם אבל היא באה להרחיב את המוסר הנפשי הבסיסי ולא להחליפו. וכך מלמד הראי"ה קוק (עין איה שבת א ב קמב):


יסוד התביעה הנמצאת בלב אדם ישר להיות מתהלך בתומו לפעול טוב וצדק היא נטייה יקרה, ועל בסיס שלה ראוי שתינתן תורה תמימה,


אבל כיון שהגיע האדם לנטיית הטוב והצדק, מיד צריך שישכיל כי לא רק הטוב הקטן והדל שיוכל לעשות עם רעהו אשר לנגד עיניו זהו כל הנכלל בעומק הנפש בכח אהבת הטוב שלה, כי אם אהבת הטוב היא כוללת כל האדם אשר על פני האדמה, בכל הזמנים ובכל הדורות וכל היקום.


תלמוד תורה וקיום המצות כולן והוקרתן, כולם מסתעפים ומוכרחים להתפשט מהשורש היסודי של רגש הטוב שבנפש האדם להיות חפץ לעשות טוב וחסד יושר וצדק. על כן באמת הרגש הטוב הוא הבסיס לתורה, ואי אפשר כלל לחלק את המוסר הטבעי מכלל התורה כולה.


יש לדעת שמה דעלך סני לחברך לא תעביד, המוסר הטוב, הטבוע בנפשות להשכיל ולהיטיב תמיד, זהו כל התורה כולה,


ואידך פירושא הוא, (וכל השאר הוא פירוש אליו, שמטרתו) איך להשריש כח הטוב ואיך לבססו באומה כולה לדורות עולם, ואיך להעלותו בעילוי הכשר חכמה והשכלת אמת שלא ימוט לעולם מתגרת רוחות רעות של רגשת פועלי און', שונאי טוב ואוהבי רע, שמתרגשים לפעמים לבא לעולם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הנצפים ביותר