יום חמישי, 28 באפריל 2022

למה יש רע בעולם?

 


שאלת הרע בעולם

 

 למה יש רע בעולם? אם הקב"ה הוא טוב וכל יכול מדוע הוא מאפשר זאת?


השגחת ה' על עולמו ודאגה לכך שיתקדם ויהיה תמיד יותר טוב היא ברורה מכל תהליך התפתחותו התמידית והעקבית של העולם בכל המישורים


אלא שעדיין יש שאלה גדולה אם ה' הוא טוב איך יש רע בעולם?


והיא כנראה השאלה הקדומה והטעונה ביותר כלפי האמונה באלוהים. כי גם אם יש אלוהים אבל הוא רע ח"ו זה לא עוזר לנו, לכן שאלת הרע בעולם היא קדומה בחשיבותה לשאלת מציאות ה'. אם כן אם אלוהים הוא טוב ומטיב וכל-יכול, מדוע קיימים רוע וסבל בעולם?


הרמח"ל - אפשר להבין את הנהגת ה'


תשובה אחת אפשרית היא שאם ילד קטן אינו מסוגל להבין את מחשבותיהם ומניעיהם של הוריו, קל וחומר שאין לנו כל אפשרות להבין את דרכי האל, "כִּי גָבְהוּ שָׁמַיִם מֵאָרֶץ כֵּן גָּבְהוּ דְרָכַי מִדַּרְכֵיכֶם וּמַחְשְׁבֹתַי מִמַּחְשְׁבֹתֵיכֶם" (ישעיהו נה, ט).


אלא שלמעשה אם נאמר כך אנחנו מייתרים לגמרי את לימודי האמונה כי ה' פועל בצורה שאנחנו לא מבינים וזהו אולם הרמח"ל מתאר שה' יכל לברוא בצורה כזו את העולם אולם לא עשה ככה ומנהל אותו בורה מודרגת ומדודה על מנת שנבין את מעשיו ומתוך כך נתקרב אליו. דעת תבונות סימן מ:


אמת הוא ודאי שהקב"ה היה יכול לברוא עולמו בדרך כל - יכולתו בלא שנוכל להבין במעשיו לא נמשך ולא קודם, לא סיבה ולא מסובב; ואם היה בורא כך - היה סותם פיהם של כל הבריות, שלא יפצו פה כלל על כל מעשיו, כי לא היה אפשר לנו להבין דרכו כלל ועיקר, כי דרך כל - יכלתו אינו נתפס משכלנו, ואינו מובן מן האדם אשר דעתו מוגבלת בחוקותיה הפרטיים. אבל מפני שרצה הרצון העליון שיוכלו בני אדם להבין קצת מדרכיו ופעולותיו, ואדרבה, רצה שיהיו משתדלים על זה ורודפים אחרי זה מאד, על כן בחר להיות פועל אדרבה בדרך בני האדם, פירוש, בסדר מושג ומובן. והכלל הוא - שרצה לפעול פעולותיו לפי ערך הנבראים, לא לפי ערכו, על כן נתן לנו מקום להתבונן בם, ולהבין לפחות מעט מזעיר, אם לא כביר. והראיה לדבר - מעשה בראשית ככתוב בתורתו, שהרי שם מעיד על עצמו שברא את עולמו בחילוק זמנים, והבדל מאמרות, ובסדר מה שרצה בו, ולא הכל בבת אחת, ולא במאמר אחד שהיה יכול להבראות. ומעתה יש לנו להבחין בכל פעולותיו וטעמיהם, וכל שכן בתולדותיהם, כל הסוגים והמינים והפרטים, ככל הסדר הנשמר בדרכי בני האדם:


חכמינו הרבו לעסוק בכך ותשובותיהם אינם באים לבטל את הכאב ואת הצער שאדם חווה בזמנים קשים או בכך שבני אדם צריכים להפסיק להילחם ברע, אלא עניינם להסביר במעט את חשבונות ההנהגה. הבאנו כאן שש תשובות:


א' - רמב"ם - רוב העולם הוא טוב


הרמב"ם אומר שיש יותר טוב מרע במציאות, כל הבעיה שמתמקדים בבן אדם אחד או באירוע אחד אבל רוב הזמן ורוב המקרים הם טובים, למשל נשאל למה נולד ילד עם בעיה גופנית יאמר הרמב"ם זה רע אבל אל תתמקד בו שים לב שמאה אלף ילדים נולדו בעולם באותו יום ללא בעיות כלל, לכן יש רע אבל הרוב הוא טוב.

 

מורה הנבוכים חלק ג פרק יב - יש יותר טוב מרע


"הרבה פעמים יעלה בלב ההמון שהרעות בעולם יהיו יותר מן הטובות, עד שבהרבה מחידות רוב האומות ובשיריהם יכללו זה הענין, ויאמרו כי מן הפלא שימצא בזמן דבר טוב אמנם רעותיו רבות ומתמידות, וסיבת זה הטעות כולה היות זה הסכל וחבריו מן ההמון לא יבחנו המציאות רק באיש מבני אדם לא זולת זה.


ב' - רמב"ם - רוב הרע ממידות לא מתוקנות שלך

 

ורוב הרעות הנופלות באנשים הם מעצמם, מאישי בני אדם החסרים, ומחסרונותיו נצעק ונבקש עוד, ומהרעות נעשה אותם בעצמנו בבחירתנו נכאב וניחסהו להשם, חלילה לו ממנו, כמו שבאר בספרו ואמר שחת לו לא בניו מומם וגו', ובאר שלמה ואמר אולת אדם תסלף דרכו...הרעות הוא מה שימצא כל אחד מבני אדם מפעולתו בעצמו, וזהו הרוב, ואלו הרעות יותר מרעות המין השני הרבה, ומרעות זה המין יצעקו בני אדם כולם, וזהו אשר לא ימצא מי שלא יחטא על עצמו בו אלא מעט...וזה המין הוא הנמשך אחר המדות המגונות כלם, ר"ל רוב התאוה במאכל ובמשתה ובמשגל, ולקיחתם ביתרון כמות, או בהפסד סדר, או בהפסד איכות המזונות, ויהיה סבה לכל החליים והמכות הגשמיות והנפשיות,


רמב"ם ג' - אדם חווה רוע כי משתוקק לדברים לא נחוצים


חליי הנפש מרוע הוא היות הנפש מתרגלת בדברים שאינם הכרחיים, וישוב לה טבע חזק להשתוקק למה שאינו הכרחי לה. וזאת התשוקה אין תכלית לה, אמנם ההכרחיים כלם הם מתי מספר בעלי תכלית אבל המותרות אין תכלית לו,(אין להם סוף, כל פעם תרצה יותר) והוא שאם תתאוה להיות כליך מכסף, והלא היותם מזהב יותר נאה, ואחרים עשאום מספיר, ואפשר שיעשו ג"כ מנופך, או מאודם, או מכל מה שאפשר למוצאו, ולא יסור סכל רע המחשבה מהיותו בצער ואנחה על אשר לא ישיג לעשות מה שיעשהו פלוני מן המותרות, וברוב יכניס עצמו בסכנות עצומות כרכיבת הים ועבודת המלכים, ותכלית כוונתו בזה להשיג אל אלו המותרות שאינם הכרחיות, וכשיארעו לו המאורעות בדרכים ההם אשר ילך בהם יתרעם מגזירת השם ומשפטיו, ויתחיל לגנות הזמן ויתמה ממיעוט דינו איך לא עזרו להגיע אל ממון גדול.


ד - הרע מבחין את הטוב


תשובה נוספת לקיום הרע בעולם הוא שהוא נחוץ כדי לפתח באדם ובאנושות תכונות חיוביות מסוימות - לבנות את נשמותיהם. תארו לכם עולם דמוי גן עדן, שבו כולם שרויים בשלווה, רובצים במנוחה ואוכלים ענבים להנאתם. בעולם כזה לא הייתה התפתחות או יצירה כלשהי, לא היה מקום לפעילות מוסרית, לתיקון המידות, להתגברות ולהתעלות.


כל ההתקדמות והיצירות האנושיות נוצרים מתוך התמודדות עם החסרונות הסבל והרוע שבעולם: הללו מחשלים את האדם, מציבים לו אתגרים וניסיונות, מדרבנים אותו למצוא דרכים להתגבר עליהם, מאלצים אותו לחשוב, להעמיק ולבחון את עצמו ואת עולמו, מבררים עד כמה הוא נאמן לערכיו ועקרונותיו, מעוררים בו מחשבות ותהיות קיומיות המעשירות את נפשו, מעניקים לו השראה ליצירות שונות – מהטכנולוגיה ועד לאומנות, ועוד.


גדולי הצדיקים ואנשי המופת בתולדות האנושות: הם הגיעו למדרגותיהם הראויות להערצה רק מתוך יחסם לרוע ולסבל שסביבם ומאבקם בהם. אין בהן אחת שאינה קשורה בדרך כלשהי למאבק כנגד קשיי הקיום. עולם ללא רוע וסבל היה עולם עצל, מנוון ונהנתני, שאולי הייתה בו הנאה מרובה, אבל לא יצירה והתקדמות. אם רואים בעולם הזה רק שלב קצר וחולף בקיום, שלאחריו מגיע העולם הבא הנצחי שכולו טוב – הרי שאפשר בהחלט לראות את ההצדקה לפיה פרק זמן קצר של סבל ישמש כדי לבנות את נשמתו של האדם ולהעניק לו טובה נצחית.


ה - הרב יונתן זקס זצ"ל - הרע והסבל כמנוע דוחף


לרפא עולם שבור עמ' 28


הרב זקס טוען שהתשובה לחוסר צדק היא שאין תשובה ואסור שתהיה תשובה כי היא גורמת להשלמה עם המצב והבורא רוצה שנתקן את המצב ולא נשלים איתו!


"לו יכולנו לראות כיצד הרע של היום מוביל את הטוב של מחר, לו יכולנו לראות מנקודת המבט של אלוקים, בורא הכול – יכולנו להבין את הצדק, אך היינו משלמים על כך מחיר: היינו חדלים להיות אנושיים. היינו משלימים עם כל דבר, מצדיקים כל דבר, והופכים חירשים לבכיים של אלה שכואב להם. אלוקים איננו רוצה שנחדל להיות אנושיים, משום שאילו רצה, לא היה בורא אותנו"

 

ו - הרב אשלג - להתחיל לעבוד

הרב אשלג מלמד שהרע באמת לא אמור להיות ולא צריך לתרץ אותו ולמצוא תשובה למה הוא קיים, אלא לא לעסוק בתשובה אלא בפעולה להעביר אותו מן העולם!


מאמר השלום:

הנה, כל בר דעת, המסתכל במציאות הערוכה לעינינו, הוא מוצא בה ב' הפכים, מקצה אל הקצה: כי כשמסתכלים בסדרי הבריאה, מבחינת מציאותה ועמידתה, הרי בולט לעינינו הנהגה מאושרה עד להפליא, בחכמה עמוקה וכשרון רב:


והמסתכלים אמנם, מבחינת הכלכלה והכשרת הקיום, של אותה המציאות, הרי בולטים לעיניהם, אי סדרים ובלבולים גדולים, כמו שלא היה כאן שום מנהיג ושום השגחה, ואיש הישר בעיניו יעשה, וכל אחד בונה על חורבנו של חברו, ורשעים השיגו חיל, וצדיקים נרמסים באין חמלה וכולי.


ותדע, אשר הפכיות הזה, הנמצא ערוך לעיני כל מרגיש ומשכיל, העסיקה את האנושיות עוד מימים קדמונים. ושיטות רבות היו להם, כדי לתרץ את ב' ההפכים האלו המתראה בהשגחה, אשר משמשים בעולם אחד.


ובהביטי על כל אלו הניסיונות, האמורים לעיל, שהשתמשו בהם האנושיות, כמה אלפי שנה עד הנה, ולא הועילו, הריני שואל:


אולי אין לבקש כל עיקר, את תיקון הקרע הזה, מצד המשגיח, אלא כל התיקון הגדול הזה, מצוי בידינו עצמנו?

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הנצפים ביותר